Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1996 3645 40 %
1998 5084 32 %
2006 1428 54 %
2007 8128 83 %
2009 3754 28 %
2010 6430 91 %
2015 470 83 %
2016 55 26 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
החתן אך לא כולם האחד את השני (חלקם חברי ילדות, חברים מהצבא, 
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
האם זה תהיה מסיבה לכמה שעות אצל מישהו בבית 
בחברת אנו מציעים לכם את השילוב האולטימטיבי- מחד אתם נמצאים 
הצלחתה של כל מסיבת רווקים תלויה במידה רבה במצב הרוח 
הזמינו פיצות או קנו בשר לעל האש אך בשום פנים אל תבזבזו 
הריקוד האירוטי של שלומית, שהלהיב רבות את בני ישראל, 
אמנם אין על כך נתונים רשמיים מסיבות מובנות, אבל בהערכה גסה, 

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל