Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1994 938 88 %
1995 485 94 %
1995 769 86 %
1998 5433 15 %
2000 7261 86 %
2002 412 31 %
2007 5246 35 %
2013 1014 88 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

באגדה מתוארת שלומית כרוקדת וסדינים נושרים ממנה עד שנארת עירומה לגמרי.
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
מאות אירועים ושמחות אחרים.  מה גורם למופעי חשפניות להיות כה 
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
החתן אך לא כולם האחד את השני (חלקם חברי ילדות, חברים מהצבא, 
אמנם אין על כך נתונים רשמיים מסיבות מובנות, אבל בהערכה גסה, 
הצלחתה של כל מסיבת רווקים תלויה במידה רבה במצב הרוח 
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
בצפון המדהים פסטורלי עם הנוף המשגע אך מנגד בתוך השלווה הזאת 

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל