Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1991 4633 18 %
1992 7236 83 %
2003 1690 37 %
2007 2789 47 %
2008 6228 81 %
2009 7404 66 %
2011 2931 0 %
2012 8098 96 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

? או מסיבה עם לינה ומסיבת בריכה למחורת 
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
האהוב עליו (וויסקי, בירה, טקילה, וודקה וכו'). ולגבי האוכל? 
אליו מגיעים המשתתפים בשיאו של הערב. כלל המוזמנים מכירים את
החתן אך לא כולם האחד את השני (חלקם חברי ילדות, חברים מהצבא, 
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
הצלחתה של כל מסיבת רווקים תלויה במידה רבה במצב הרוח 
היווה במשך דורות השראה לאמנים רבים. 
אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל