Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1991 8560 56 %
1992 7260 26 %
1998 2418 76 %
2001 2683 99 %
2007 2463 51 %
2012 3484 77 %
2014 3219 22 %
2015 7626 94 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל