Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1996 4665 0 %
1998 8051 49 %
2002 6546 2 %
2007 7106 94 %
2010 6421 15 %
2011 8333 59 %
2011 2444 40 %
2015 3267 94 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל