Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1990 8501 26 %
1996 98 33 %
1996 5587 57 %
1998 3506 90 %
2002 814 2 %
2004 4598 82 %
2009 7685 79 %
2013 2238 90 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל