Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1990 941 4 %
1990 2845 83 %
1992 4397 58 %
1994 2492 75 %
2000 5391 82 %
2005 4163 66 %
2006 8900 9 %
2014 603 99 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל