Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1990 1389 0 %
1993 376 66 %
2002 3366 59 %
2003 3900 2 %
2007 3584 28 %
2008 2387 43 %
2013 8970 80 %
2016 2291 46 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל