Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1993 7561 20 %
1996 5091 82 %
2000 7375 29 %
2005 6466 62 %
2005 7106 80 %
2010 8565 81 %
2010 367 12 %
2015 2765 67 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל