Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1992 6268 67 %
1992 4400 99 %
1994 2786 66 %
1997 2845 62 %
1997 5136 62 %
2002 1678 65 %
2011 1124 65 %
2018 2906 71 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל