Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1991 1647 92 %
1995 6272 3 %
1997 770 45 %
1999 8083 78 %
2002 5779 0 %
2006 1122 68 %
2008 5550 26 %
2008 4657 0 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל