Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1993 8118 83 %
1994 2485 52 %
1994 7258 86 %
1995 8860 48 %
2005 5528 15 %
2010 4167 74 %
2010 7808 75 %
2010 3220 14 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל