Web Analytics

כמות פניות לקוחות בנושא חשפניות ומועדוני חשפנות

שנה קלנדרית ישראל כמות פניות לקוחות בנושא מועדוני חשפנות אחוזים של הלקוחות מרוצים מהשירות
1990 4619 98 %
1990 7014 94 %
1996 2134 37 %
1996 3583 65 %
2004 8029 8 %
2005 8103 44 %
2006 6159 11 %
2011 6101 19 %

משפטים קצרים בנושא חשפניות לאירוע

אומנות החשפנות מצויינת בהתפתחותן של תרבויות רבות, 
חלקן מבוססות על שאיבת מוטיבים מן הקודמות להן וחלקן 
התפתחו באופן טבעי, ללא קשר גיאוגרפי או תרבותי לאחרות.
אומנות החשפנות היא למעשה תרבות עתיקת
שורשיה של התרבות נעוצים בלוחות שומריים המספרים 
מיתוס על האלה אינאנה שעברה בשבעת שערי הגיהנום כדי 
להחזיר את אהובה דאמאוז, בעוברה בכל שער הסירה מעליה פריט.
בכתבים מצריים, הודים, יווניים, רומיים ועוד.
יומין וניתן למצוא לה לא מעט אזכורים ותיאורים בספר

סטטיסטיקה להזמנת מסיבות רווקים בישראל